30 dni na darmowy zwrot
zobacz szczegóły
Dostawa od 0 zł
zobacz szczegóły

DSA

W naszym Sklepie Internetowym występują usługi, które wypełniają definicje usług pośrednich wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 19 października 2022 roku – Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA).

Takimi usługami są:

 • a) opinie – funkcja, która pozwala na zamieszczanie opinii o produktach;

Aby nasi Klienci mogli w pełni bezpiecznie korzystać z naszego Sklepu Internetowego, dochowujemy wszelkich starań, aby eliminować z powyżej wskazanych usług nielegalne treści niezwłocznie po tym, jak się o nich dowiemy i je zweryfikujemy. Te zasady dotyczą również naszych Klientów. Dlatego korzystając z naszego Sklepu Internetowego, nie przekazuj i nie publikuj nielegalnych treści.

Nielegalne treści to informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do określonego działania, nie są zgodne z powszechnie obowiązujący prawem lub Regulaminem. Nielegalnymi treściami mogą być w szczególności:

 • - treści naruszające prawa autorskie;

 • - treści dyskryminujące, obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub w inny sposób naruszające dobra osobiste;

 • - prezentacje Produktów i informacji o nich, które nie spełniają określonych wymogów prawnych lub naruszają prawa innych podmiotów.

Opinie o Produktach możesz zamieszczać pod warunkiem, że oceniany Produkt był przez Ciebie faktycznie kupiony i sprawdzony. Dodatkowo, zastrzegamy, że możemy odmówić publikacji opinii, które:

 • a) wprowadzają w błąd;

 • b) zostały napisane w zamian za wynagrodzenie;

 • c) zawierają treści reklamowe, marketingowe lub odnoszą się do tzw. Lokowania produktu;

 • d) zawierają linki do stron internetowych;

 • e) naruszają dobra osobiste lub zasady współżycia społecznego;

 • f) zawierają dane osobowe lub inne dane wrażliwe;

 • g) nie dotyczą produktu;

 • h) zawierają Treści wulgarne lub powszechnie uznawane za obraźliwe, przy czym Treści opinii są weryfikowane automatycznie pod kątem określonych słów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe.

O nielegalnych treści możemy się dowiedzieć sami, ale możemy też otrzymać informacje o ich istnieniu od dowolnej osoby lub podmiotu, w tym od zaufanych podmiotów sygnalizujących, których zgłoszenia zawsze traktujemy priorytetowo.

Nie prowadzimy uprzedniej i zautomatyzowanej identyfikacji oraz weryfikacji nielegalnych treści. Wszelkie decyzje w ich zakresie są podejmowane, gdy otrzymamy informację, że istnieją, przez osoby, które posiadają do tego właściwą wiedzę.

Gdy tylko otrzymamy informację o istnieniu nielegalnej treści, usuniemy ją lub uniemożliwimy dostęp do niej.

Jeśli odbiorca naszej usługi przekaże nam informację o nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem treściach, możemy też:

 • a) ograniczyć widoczność określonych informacji, w tym usunąć je, uniemożliwić dostęp do nich, depozycjonować je;

 • b) zawiesić lub zakończyć świadczenia usługi w całości lub w części;

 • c) zawiesić Konto lub wypowiedzieć umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Konta.

Zawsze działamy z poszanowaniem praw podstawowych odbiorców naszych usług oraz prawa do wolności wypowiedzi i informacji. Zainteresowanym odbiorcom danej usługi przekazujemy uzasadnienie, dlaczego ograniczenia zostały przez nas zastosowane.

Prawo zobowiązuje nas do tego, abyśmy w przypadku otrzymania nakazu od uprawnionego organu sądowego lub administracyjnego podjęli działania w nim określone lub udzielili wskazanych informacji. Jeżeli działania te będą dotyczyć Ciebie lub przekazanych przez Ciebie treści, poinformujemy Cię o otrzymaniu takiego nakazu w terminie w nim określonym albo jeżeli takiego terminu nie określono, najpóźniej w chwili podjęcia przez nas danych działań.

Gdy zauważymy jakiekolwiek informacje, które sugerują możliwość popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osób, natychmiast informujemy odpowiednie organy ścigania lub sądowe państwa członkowskiego lub państw członkowskich zainteresowanych sprawą. Ponadto, udostępniamy wszystkie dostępne informacje w celu skutecznego działania w tej sprawie. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona interesów naszych Klientów.

Jeżeli zauważysz w naszej usłudze nielegalne treści, masz prawo je do nas zgłosić. Możesz to zrobić za pośrednictwem formularza dostępnego na tej stronie, wybierając opcję “Nielegalne treści na stronie internetowej”.

Jeżeli jesteś odbiorcą danej usługi, zgłaszasz nielegalne treści oraz nie zgadzasz się z naszą decyzją lub jej uzasadnieniem w zakresie nielegalnych treści lub treści niezgodnych z warunkami naszych usług, masz prawo złożyć na nie skargę w ciągu 6 miesięcy od kiedy poinformowaliśmy Cię o nich. Skargę możesz złożyć elektronicznie za pomocą formularza dostępnego na tej stronie, wybierając opcję “Skarga na wydaną decyzję”.

Odpowiemy na Twoją skargę tak szybko jak jest to możliwe i wyjaśnimy zgłoszone przez Ciebie zastrzeżenia.

Uwaga: Gdy skarga lub zgłoszenie są bezzasadne, poinformujemy o tym osobę zgłaszającą. Jeśli jednak dana skarga lub zgłoszenie się powtarza, pomimo ostrzeżenia wysłanego do osoby zgłaszającej, mamy prawo zawiesić rozpatrywanie wysyłanych przez nią skarg na okres 12 miesięcy.

Punkt kontaktowy dla organów państw członkowskich, Komisji i Rady Usług Cyfrowych obsługiwany w języku polskim oraz angielskim: dsa@modivo.pl