Regulamin

 

Zasady korzystania z usług esize.me

Skorzystaj z usług promocyjnych spółek z Grupy CCC skanując stopę i wybieraj buty możliwie najlepiej dobrane do Ciebie w sklepach stacjonarnych i internetowych naszej Grupy.

Uzyskasz dostęp do nowych funkcjonalności w sklepach internetowych, a także doradztwa naszych sprzedawców w sklepach stacjonarnych Grupy CCC.

Aktualna lista spółek z Grupy CCC dostępna jest u sprzedawcy w sklepie stacjonarnym i na stronie https://www.ccc.eu/pl/grupa-ccc.

 

I. Ogólne zasady

1. Udostępnione narzędzie ułatwi Ci wybór obuwia możliwie najlepiej dobranego dla Ciebie. W dalszym ciągu będziesz mógł skorzystać z pełnej oferty dostępnej w naszych sklepach. Narzędzie esize.me pomoże Ci jednak dokonać trafnego wyboru.
2. Usługodawcą usług esize.me jest każdorazowo spółka z Grupy CCC prowadząca sklep, w którym wykonujesz skan przy pomocy narzędzia esize.me.

a) W przypadku skanu wykonanego w sklepach CCC jest to spółka CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 400 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: info.pl@ccc.eu, numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222  (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).
b) W przypadku skanu wykonanego w sklepach eobuwie.pl jest to spółka MODIVO S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin– Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000541722, NIP 929-13­53-356, BDO 000031285, REGON 970569861, o kapitale zakładowym 2 008 001,00 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: info@eobuwie.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 68 422 84 04, 507 599 050 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

3. Przedmiotem usługi jest wykonanie skanu stopy celem dokonania lepszego dopasowania obuwia dla klienta.
4. Korzystaj z wykonanego skanu również w naszych sklepach i serwisach internetowych i wybieraj buty dobrane do Ciebie także podczas zakupów przez Internet.
5. Skan wykonany w ramach usługi esize.me u jednego z Usługodawców, może być użyty za Twoją zgodą u innego usługodawcy z Grupy CCC jeżeli dany podmiot udostępnia taką funkcjonalność. Szczegółów szukaj w regulaminach usług dostępnych na stronach internetowych spółek z Grupy CCC.
6. Otrzymasz specjalny kod, który pozwoli Ci uzyskać dostęp do dodatkowych funkcjonalności sklepów internetowych prowadzonych przez Grupę CCC (zakres takich funkcjonalności może zależeć od tego z jakiego sklepu będziesz korzystać i określony jest w regulaminie sklepu). Jeśli jeszcze nie założyłeś konta, koniecznie zrób to na stronie sklepu lub wykorzystaj w tym celu potwierdzenie wykonania skanu, które otrzymasz na podany przez Ciebie adres e-mail. Dzięki temu będziesz mógł cieszyć się w pełni z korzyści, które oferuje nasze narzędzie i wybierać buty dobrane do Ciebie także podczas zakupów przez Internet. Możesz również udostępnić otrzymany kod wybranej przez Ciebie osobie, która posiada już takie konto, ułatwiając jej wybór obuwia dla Ciebie.
7. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z naszej usługi, skan stopy zostanie wykonany na miejscu w punkcie skanowania (np. w sklepie stacjonarnym) w ramach godzin jego otwarcia, z uwzględnieniem dostępności naszego narzędzia, kwestii technicznych (w tym podatności urządzenia na ew. zewnętrzne zakłócenia), indywidualnych uwarunkowań Twojej stopy oraz ilości klientów.
8. Jeśli skorzystasz z usługi skanowania stopy już na miejscu w jednym ze sklepów Grupy CCC, pracownicy będą mogli na tej podstawie pomóc Ci dobrać buty możliwie najlepiej dobrane do Twoich stóp. Najbardziej liczy się jednak Twój komfort i odczucia, więc ostateczny wybór obuwia zawsze należy do Ciebie.
9. W zależności od tego w jakiej sieci sklepów zdecydujesz się na wykonanie skanu, proces skanowania od strony technicznej będzie obsługiwany przez tę spółkę z Grupy CCC, która prowadzi dany sklep. Informacje o sposobie wykonania skanu i procesie jego wykonania znajdziesz bezpośrednio u pracowników w danej sieci sklepów Grupy CCC.
10. Masz możliwość wykonania skanu stopy przy użyciu urządzenia mobilnego bez wychodzenia z domu. Szczegółowe instrukcje, co do sposobu wykonania skanu stopy przy użyciu urządzenia mobilnego każdorazowo przekazywane są przez Spółki z grupy CCC na stronach internetowych czy w aplikacjach mobilnych.
11. Już po jednym zeskanowaniu stopy, spółki z Grupy CCC ułatwią Ci wybór obuwia zarówno w sklepach stacjonarnych jak i internetowych przyznając Ci dostęp do dodatkowych usług.
12. Skorzystanie z narzędzia do skanowania jest nieodpłatne.
13. Zyskaj również specjalny kod rabatowy na zakupy, zgodnie z informacją w korespondencji e-mail wysłanej do Ciebie, zaznaczając odpowiednie zgody na formularzu widocznym na urządzeniu, umożliwiające komunikację marketingową (mailową lub telefoniczną) z Tobą. Wyrażenie zgody jest niezbędne abyś mógł cieszyć się ze wszystkich korzyści, które oferuje Grupa CCC. Jeżeli wyrazisz te zgody będziesz otrzymywał informacje o nowościach i promocjach, a jeżeli jesteś pełnoletni, także dedykowanych i dobranych dla Ciebie (i niedostępnych dla wszystkich).
14. Jeśli nie jesteś jeszcze pełnoletni, możesz korzystać z naszych usług w ograniczonym zakresie i dowiadywać się jedynie o ogólnych promocjach, przeznaczonych dla wszystkich klientów Grupy CCC (nie będziemy dostosowywać naszych ofert specjalnie do Ciebie). Esize.me zacznie przynosić Ci w pełni korzyści, w tym oparte na profilowaniu, gdy skończysz 18 lat.
15. Jeżeli w ramach formularza widocznego na urządzeniu pozwalającym Ci skorzystać z usługi skanowania, wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej dotyczącej całej Grupy CCC drogą mailową i telefoniczną, otrzymasz od nas 10% kod rabatowy (prześlemy go na podany przez Ciebie adres e-mail). Warunki skorzystania z rabatu dostępne są pod adresem URL: https://www.eobuwie.com.pl/b/warunki_promocji_z_esizeme.
16. Wyrażenie zgód, o których mowa w punkcie 13 powyżej nie jest konieczne dla korzystania z usługi skanowania stopy. Również komunikację marketingową możesz zamówić w inny sposób - nasi Klienci zainteresowani informacjami o najnowszych promocjach mają wiele możliwości wyrażenia zgody na ich otrzymywanie, jak chociażby dedykowane pola do zapisu do usługi Newsletter (znajdziesz je w wybranych sklepach internetowych).
17. W zakresie w jakim usługa skanowania pozwala Ci na ulepszenie funkcjonalności wyboru obuwia w naszych sklepach i serwisach internetowych zastosowanie znajdują regulaminy tych sklepów i serwisów (zastosowanie znajduje zawsze regulamin sklepu lub serwisu, w ramach którego korzystasz ze skanu), oraz postanowienia dot. usługi Newsletter świadczonej przez poszczególne spółki z Grupy CCC. Odpowiedni regulamin znajdziesz u naszego sprzedawcy, jak również na właściwej stronie internetowej.
18. Z kodu rabatowego możesz skorzystać tylko jeden raz i tylko po pierwszym wyrażeniu odpowiednich zgód w trakcie sesji skanowania (jeśli np. cofniesz zgodę lub zgody i ponownie ich udzielisz, nie otrzymasz ponownie kodu rabatowego).
19. Jeśli nie masz 18 lat lub z innych powodów masz ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nie masz zdolności do czynności prawnych, jesteś zobowiązany uzyskać zgodę swojego rodzica lub opiekuna na skorzystanie z naszych usług. Będziemy mogli zażądać od Ciebie potwierdzenia takiej zgody przed dopuszczeniem Cię do urządzenia. Miej ją ze sobą lub przyjdź z rodzicem/opiekunem prawnym.
20. W zakresie w jakim usługa skanowania pozwala Ci na ulepszenie funkcjonalności wyboru obuwia w naszych sklepach i serwisach internetowych zastosowanie znajdują regulaminy tych sklepów i serwisów (zastosowanie znajduje zawsze regulamin sklepu lub serwisu, w ramach którego korzystasz ze skanu). Odpowiedni regulamin znajdziesz u naszego sprzedawcy, jak również na właściwej stronie internetowej.
21. Reklamacje dotyczące usług esize.me oraz technicznych aspektów skanowania możesz składać Usługodawcy. Dane kontaktowe poszczególnych spółek z Grupy CCC – znajdziesz klikając na link zamieszczony w pkt I Regulaminu. Możesz w szczególności przesłać pismo na podany tam adres, bądź zrobić to za pośrednictwem poczty elektronicznej.
22. Reklamacje można składać na adresy korespondencyjne Usługodawcy wskazane w pkt. 2 powyżej. Ustosunkowanie się do Twojej reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.
23. Pamiętaj, że przyznane Tobie kody rabatowe nie podlegają wypłacie w formie pieniężnej lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz mają charakter nieprzenoszalny.
24. Z kodu rabatowego możesz skorzystać w terminie 15 dni od jego otrzymania.
25. Odpowiadamy za należyte wykonanie usług dla Ciebie, tj. z zachowaniem należytej staranności. Pamiętaj, że w ramach usługi esize.me wspieramy Cię w doborze obuwia, ale ostateczna decyzja zawsze należy do Ciebie.

 

II. Bezpieczeństwo

1. Pamiętaj, żeby zawsze postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie oraz poleceniami obsługi.
2. Z narzędzia możesz korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem – zakazane jest przede wszystkim umieszczanie w nim jakichkolwiek przedmiotów lub innych części ciała niż stopa. W trosce o Twoje bezpieczeństwo, z uwagi na ograniczoną wytrzymałość konstrukcji urządzenia, mogą z niego korzystać jedynie osoby o wadze poniżej 150 kilogramów.
3. Jesteś zobowiązany do przestrzegania zasad higieny. Oznacza to, że:

- możesz korzystać z narzędzia do skanowania tylko po zagwarantowaniu bezpiecznego i higienicznego korzystania z niego przez kolejnych klientów, w szczególności powinieneś zachować wszelkie wymogi higieny ciała;
- z narzędzia możesz skorzystać dopiero, gdy pracownik obsługi zakomunikuje Ci możliwość bezpiecznego przystąpienia do skanowania;
- powinieneś przestrzegać wszelkich oznaczeń umieszczonych na urządzeniu, w tym ostrzegających o zakazie korzystania z niego.

4. Zakazane jest korzystanie z narzędzia do skanowania przez osoby dotknięte chorobą, którą mogą zarazić się inni użytkownicy. Dotyczy to również przebytych chorób w okresie, w którym istnieje ryzyko dalszego zarażenia innych klientów korzystających z narzędzia do skanowania.
5. W przypadku, gdy nie jesteś pewny, czy możesz skorzystać z narzędzia zgodnie z powyższymi zasadami, nasz sprzedawca zawsze wyjaśni Twoje wątpliwości.
6. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad, w tym zasad higieny, klient może zostać niedopuszczony do narzędzia w celu wykonania skanu i skorzystania z usług.
7. Zakazane jest dostarczanie przez klienta na jakimkolwiek etapie świadczenia usług esize.me treści o charakterze bezprawnym.

 

III. Zmiana Regulaminu

1. Jeśli na podstawie niniejszego Regulaminu świadczone będą usługi o charakterze ciągłym, jego zmiana w zakresie dotyczącym tych usług może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn. Ważne przyczyny stanowią w szczególności:

- zmiany podyktowane względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną;
- zmiany mające na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
- zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, o których mowa w niniejszym punkcie, jednolity tekst Regulaminu zostanie opublikowany na stronie: https://www.esize.me/regulamin.html oraz zostanie przesłany na podany przez Ciebie adres e-mail.
3. Zmiana Regulaminu, o której mowa w niniejszym punkcie, wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Użytkownicy mają prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
4. Procedura zmiany Regulaminu, o której mowa w niniejszym punkcie, nie dotyczy umów o świadczenie usług o charakterze jednorazowym, wykonywanych w całości bezpośrednio po akceptacji Regulaminu.

 

Poprzednie regulaminy dostępne są poniżej:

- obowiązujący do 2022-05-05
- obowiązujący do 2022-01-20
- obowiązujący do 2021-07-05
- obowiązujący do 2021-02-05