POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL

POLITYKA COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL

 


 Treść poniższego regulaminu jest dostępna w formacie PDF. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF można pobrać ze strony producenta.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL

 

I. Z JAKIM DOKUMENTEM MASZ DO CZYNIENIA?
II. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
III. JAK DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE?
IV. W JAKICH CELACH ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE TWOJE DANE SĄ PRZETWARZANE?

1. KONTO W SKLEPIE INTERNETOWYM I APLIKACJI.
2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA.
3. FORMULARZ REKLAMACYJNY.
4. FORMULARZ KONTAKTOWY.
5. NEWSLETTER.
6. PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH.
7. CHAT.
8. STREFA BIEGACZA.
9. POWIADOMIENIE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU.
10. ORGANIZACJA KONKURSÓW.
11. BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW.
12. ESIZE.ME.

V. CZY KORZYSTAJĄC Z NASZEJ APLIKACJI UDOSTĘPNIASZ NAM OBSZARY NP. SWOJEGO TELEFONU?
VI. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?
VII. CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE RÓWNIEŻ DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)?
VIII. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?
IX. CZY BĘDĄ DO CIEBIE PRZESYŁANE INFORMACJE HANDLOWE (NP. NA TWÓJ ADRES E-MAIL)?
X. JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE?
XI. JAKIE PODMIOTY WCHODZĄ W SKŁAD GRUPY MODIVO?
XII. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH.
XIII. CZY NINIEJSZA POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA I JAK SIĘ O TYM DOWIESZ?
XIV. OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA WERSJA POLITYKI?

 

I. Z JAKIM DOKUMENTEM MASZ DO CZYNIENIA?

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego oraz Aplikacji („Polityka”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona dla Ciebie źródłem obowiązków (nie jest umową ani regulaminem). Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz Aplikacji, a także zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania.

 

II. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych zbieranych:

a) za pośrednictwem Sklepu Internetowego i Aplikacji (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Klientem;
b) uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w Aplikacji lub sklepach stacjonarnych należących do MODIVO S.A., jest spółka MODIVO S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (ul. Nowy Kisielin-Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000541722; NIP: 9291353356; REGON: 970569861; BDO: 000031285; o kapitale zakładowym: 2 008 001,00 zł, wpłaconym w całości („Administrator”).
Kontakt z Administratorem jest możliwy pod ww. adresem, adresem e-mail: info@eobuwie.pl lub numerem telefonu: (+48) 68 422 84 04 oraz 507 599 050 - opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora.
Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się poprzez e-mail: iod@modivo.com.

 

III. JAK DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE?

Administrator przykłada olbrzymią wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych Klientów. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Dodatkowo, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Sklep Internetowy lub korzystające z Aplikacji, ale również Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:

a) witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited („Serwis Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych;
b) aplikacji umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkursów.

 

IV. W JAKICH CELACH ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE TWOJE DANE SĄ PRZETWARZANE?

Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach oraz na różnych podstawach prawnych w zależności od tego z jakich funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz Aplikacji korzystasz, w szczególności w celu zawarcia i realizacji zawartych z Tobą umów, przeprowadzenia działań marketingowych, analiz rynkowych i statystycznych, podnoszenia jakości usług, realizacji stosownych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, czy identyfikacji nadużyć typu ad fraud. Szczegóły poniżej.

1. KONTO W SKLEPIE INTERNETOWYM I APLIKACJI

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.
Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w związku z rejestracją Konta, ale również inne zebrane w związku z Twoją aktywnością w Sklepie Internetowym i korzystaniem z naszych usług (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) prowadzenie Twojego konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje (np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie etc.) oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz zakładając Konto i akceptując Regulamin Sklepu Internetowego;
b) działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 11 Polityki Cookies) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność (np. historię Twoich zakupów oraz zachowań na naszej stronie) dzięki czemu możemy lepiej dostosować się nie tylko do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, ale także Twoich preferencji)). Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
c) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym i Aplikacji.
Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać przez okres Twojego korzystania z Konta (przy czym dla ich większej ochrony, mogą zostać usunięte po trzech latach od Twojej ostatniej aktywności w ramach Sklepu Internetowego), a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.
Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.
Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.
Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w związku ze złożeniem zamówienia, ale również inne zebrane w związku z Twoją aktywnością w Sklepie Internetowym i korzystaniem z naszych usług (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) realizacja Twojego zamówienia i wykonanie zawartej umowy – w szczególności potwierdzenie jego złożenia oraz zarezerwowania (jeśli taka opcja jest dostępna i ją wybrałeś) lub wysłania do Ciebie lub do punktu odbioru wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy sprzedaży, którą zawierasz po złożeniu zamówienia lub umowy rezerwacji (jeśli taka opcja jest dostępna i ją wybrałeś);
b) działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 11 Polityki Cookies) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność (np. historię Twoich zakupów oraz zachowań na naszej stronie) dzięki czemu możemy lepiej dostosować się nie tylko do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, ale także Twoich preferencji)). Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
c) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;
d) wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć zamówienie.
W celu realizacji zamówienia Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.
Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.
Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

3. FORMULARZ REKLAMACYJNY

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.
Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w związku ze złożeniem reklamacji (Formularz Reklamacyjny) i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) rozpatrzenie Twojej reklamacji, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
b) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć reklamację.
Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres realizacji Twojej reklamacji, chyba ze przepisy prawa (np. rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek, gdybyś miał wobec nas jakiekolwiek roszczenia, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.
Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.
Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

4. FORMULARZ KONTAKTOWY

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.
Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) komunikacja z Tobą i udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
b) w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
c) w zależności od treści Twojej wiadomości, działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 11 Polityki Cookies) lub inne tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
d) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby się z nami skutecznie komunikować.
Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.
Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.
Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

5. NEWSLETTER

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.
Twoje Dane Osobowe, w tym podane w związku z zapisem na Newsletter są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) realizacja umowy o świadczenie Newslettera – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania zawartej umowy (Regulamin usługi newsletter) – aby wysyłać do Ciebie np. mailem lub za pośrednictwem wiadomości sms, mms, push lub komunikatorów mających dla Ciebie analogiczne zastosowanie przypisanych bezpośrednio do Twojego numeru telefonu (np. Messenger, WhatsApp), atrakcyjne reklamy i oferty (rabaty). Oczywiście możesz zrezygnować z newslettera.
b) działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 11 Polityki Cookies) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność (np. historię Twoich zakupów oraz zachowań na naszej stronie) dzięki czemu możemy lepiej dostosować się nie tylko do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, ale także Twoich preferencji)). Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
c) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zapisać się na Newsletter.
Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do wykonywania umowy (rezygnacji z newslettera), wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.
Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.
Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

6. PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.
Twoje Dane Osobowe, w tym które pozostawiasz odwiedzając nasze profile w mediach społecznościowych (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) działania marketingowe, analityczne i statystyczne w postaci umożliwienia Ci aktywności na profilu, efektywnego prowadzenia naszego profilu, poprzez przedstawianie Ci informacji o naszych inicjatywach i innej aktywności oraz w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów (w tym partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 11 Polityki Cookies) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
b) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby w pełni korzystać z funkcjonalności naszych profili w mediach społecznościowych.
Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów lub do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.
Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.
Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

7. CHAT

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.
Twoje Dane Osobowe, które przekazujesz za pośrednictwem Chata umieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) obsługi zapytania poprzez czat - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
b) w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
c) w zależności od treści Twoich wiadomości, działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 11 Polityki Cookies) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
d) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby skorzystać z funkcjonalności w postaci Chata (skutecznie komunikować się z nami).
Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.
Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.
Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

8. STREFA BIEGACZA

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.
Twoje Dane Osobowe, w tym przekazane przez Ciebie za pośrednictwem narzędzia dedykowanego do ułatwienia doboru obuwia do biegania (Quiz) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) zaproponowanie Ci butów do biegania najlepiej dopasowanych do Ciebie oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych w naszym Sklepie Internetowym oraz sklepach stacjonarnych, które ułatwią Ci wybór obuwia sportowego, możliwie najlepiej dopasowanego do Ciebie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy świadczenia usług, którą zawierasz decydując się na wypełnienie Quizu;
b) działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 11 Polityki Cookies) lub inne tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
c) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.
Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby skorzystać z funkcjonalności w postaci narzędzia dedykowanego do ułatwienia doboru obuwia do biegania (Quiz).
Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres Twojego korzystania z usług służących ułatwieniu Ci wyboru obuwia sportowego dopasowanego do Ciebie (przy czym dla ich większej ochrony, mogą zostać usunięte po trzech latach od Twojej ostatniej aktywności w ramach Sklepu Internetowego), a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.
Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.
Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

9. POWIADOMIENIE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.
Twoje Dane Osobowe podane w związku z chęcią skorzystania z usługi w postaci powiadomienia o dostępności produktu są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) przesłanie powiadomienia o dostępności produktu – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy świadczenia usługi w postaci powiadomienia o dostępności produktu;
b) działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 11 Polityki Cookies) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
c) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne, abyś otrzymał powiadomienie o dostępności produktu.
Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do powiadomienia Cię o dostępności produktu (okres ten może się różnić w zależności od wybranego przez Ciebie towaru), a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.
Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.
Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

10. ORGANIZACJA KONKURSÓW

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.
W przypadku, gdy zdecydujesz się na wzięcie udziału w konkursie organizowanym przez Administratora, Twoje Dane Osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców oraz wydanie nagród – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
b) realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów regulujących kwestie obowiązków podatkowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
c) działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 11 Polityki Cookies) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność (np. historię Twoich zakupów oraz zachowań na naszej stronie) dzięki czemu możemy lepiej dostosować się nie tylko do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, ale także Twoich preferencji)). Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
d) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne, aby wziąć udział w organizowanym konkursie.
Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.
Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.
Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

11. BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.
Twoje Dane Osobowe udostępnione nam w związku z badaniem Twojej satysfakcji ze świadczonych przez nas usług są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

a) badanie satysfakcji klientów (np. poprzez wykorzystanie różnego typu ankiet), ulepszenie Sklepu Internetowego lub Aplikacji i jakości oferowanych przez Administratora usług – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;
b) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Ci udział w badaniu satysfakcji. Ich podanie umożliwi nam natomiast poznanie Twojego zdania na temat świadczonych przez nas usług i pozwoli nam na ulepszenie Sklepu Internetowego lub Aplikacji.
Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do przeprowadzenia badania satysfakcji oraz opracowania i wdrożenia rozwiązań zmierzających do ulepszenia Sklepu Internetowego lub Aplikacji i jakości świadczonych usług, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.
Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.
Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

12. ESIZE.ME

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.
Twoje Dane Osobowe udostępnione nam w związku z korzystaniem przez Ciebie z narzędzia esize.me są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

a) sprawdzenia przez nasze systemy informatyczne, jakie obuwie będzie możliwie najlepiej dopasowane do Twojej stopy i przedstawienia Ci takiej propozycji zakupowej (uzyskasz dostęp do ofert uwzględniających kształt i rozmiar Twojej stopy i nowych funkcjonalności w Sklepie Internetowym lub Aplikacji, przy czym w dalszym ciągu będziesz mógł skorzystać z pełnej  oferty dostępnej w naszych sklepach) - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy sprzedaży, którą zawierasz po złożeniu zamówienia lub umowy rezerwacji (jeśli taka opcja jest dostępna i ją wybrałeś);
b) działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 11 Polityki Cookies) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność (np. historię Twoich zakupów oraz zachowań na naszej stronie) dzięki czemu możemy lepiej dostosować się nie tylko do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, ale także Twoich preferencji)). Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
c) wykonanie dla Ciebie spersonalizowanej wkładki do butów, w razie złożenia przez Ciebie takiego zamówienia (jeśli taka opcja jest dostępna) - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy na wykonanie takiej wkładki;
d) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie może uniemożliwić Ci skorzystanie z dodatkowych usług, które ułatwią Ci wybór obuwia możliwie najlepiej dopasowanego do Ciebie.
Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres Twojego korzystania z usług służących ułatwieniu Ci wyboru obuwia dopasowanego dla Ciebie, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych. Jeśli zdecydujesz się zamówić spersonalizowaną wkładkę do butów, Twoje dane będą przetwarzane w tym celu tylko do czasu wykonania dla Ciebie tego zlecenia. Oczywiście, w dalszym ciągu okres ten może być dłuższy ze względu na obowiązki wynikające z przepisów prawa lub w przypadku przechowywania ich na wypadek potencjalnych roszczeń.
Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.
Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.
Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

 

V. CZY KORZYSTAJĄC Z NASZEJ APLIKACJI UDOSTĘPNIASZ NAM OBSZARY NP. SWOJEGO TELEFONU?

W celu uruchomienia funkcjonalności Aplikacji polegających na skanowaniu i zapisywaniu kodów kreskowych Produktów, skanowaniu stopy, prezentacji Produktów na podstawie wgranych przez Ciebie zdjęć, zapisywaniu informacji umożliwiających działanie Aplikacji w trybie offline, wyszukiwaniu za pośrednictwem geolokalizacji sklepu stacjonarnego Sprzedawcy lub określonego punktu odbioru przesyłki, Administrator może uzyskiwać, w tym za Twoją zgodą, dostęp do następujących obszarów Twojego urządzenia mobilnego:

a) aparat fotograficzny;
b) pamięć urządzenia;
c) geolokoalizacja.

 

VI. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient.
Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Sklepie Internetowym lub Aplikacji.
W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności podmioty, które technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy, lub Aplikację, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, podmioty oferujące zawarcie umowy o kredyt konsumencki, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.
Na powyższych zasadach Dane Osobowe Klienta mogą być również przekazywane spółkom z Grupy MODIVO wskazanym w pkt. XIII Polityki.
Przede wszystkim w ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Sklepie Internetowym / Aplikacji pliki cookies lub podobne technologie. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w pkt. 11 Polityki Cookies.

 

VII. CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE RÓWNIEŻ DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)?

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot z nim współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.
Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione przez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dokładamy wszelkich starań, żeby nasi partnerzy zapewniali odpowiedni poziom ochrony poprzez podjęcie dodatkowych zabezpieczeń bezpieczeństwa Danych Osobowych.
Klient ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami (dane kontaktowe w pkt. II Polityki).

 

VIII. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

a) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
b) przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
c) dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane lub ich kopii);
d) żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
e) cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta). Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego go Danych Osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim – w takim wypadku Danych Osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.  

 

IX. CZY BĘDĄ DO CIEBIE PRZESYŁANE INFORMACJE HANDLOWE (NP. NA TWÓJ ADRES E-MAIL)?

Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość (np. wiadomość e-mail, sms).
Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują (w tym podmioty z Grupy MODIVO), działalnością komercyjną mogą być przesyłane po wyrażeniu przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej, w tym po akceptacji regulaminu usługi Newsletter.

 

X. JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE?

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania, może osłabić ich skuteczność, przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.
Administrator odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
b) certyfikat SSL na stronach Sklepu Internetowego, na których podawane są Dane Osobowe;
c) szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Sklepu Internetowego;
d) dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

XI. JAKIE PODMIOTY WCHODZĄ W SKŁAD GRUPY MODIVO?

W skład Grupy kapitałowej MODIVO wchodzą spółki:

a) MODIVO S.A. z siedzibą w Zielonej Górze; 
b) eobuwie.pl Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze; 
c) Branded Shoes & Bags Sp. z o.o. w likwidacji 
d) eschuhe.de GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy); 
e) eschuhe.ch GmbH z siedzibą w Zug (Szwajcaria); 
f) Modivo.cz s.r.o. z siedzibą w Pradze (Czechy) 
g) Modivo.sk s.r.o. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja) 
h) epantofi MODIVO s.r.l. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia); 
i) MODIVO S.R.L. z siedzibą w Bergamo (Włochy) 
j) Modivo.lv SIA z siedzibą w Rydze (Łotwa) 
k) Ecipo Modivo KFT z siedzibą w Budapeszcie (Węgry) 

 

XII. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

 

XIII. CZY NINIEJSZA POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA I JAK SIĘ O TYM DOWIESZ?

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę. Każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego i w Aplikacji informację o takiej zmianie. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

 

XIV. OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA WERSJA POLITYKI?

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 2024-04-04.
 Treść poniższego regulaminu jest dostępna w formacie PDF. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF można pobrać ze strony producenta.

POLITYKA COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL

 

I. Z JAKIM DOKUMENTEM MASZ DO CZYNIENIA?
II. PLIKI COOKIES.

1. KOGO DOTYCZĄ PLIKI COOKIES?
2. Z JAKIEJ TECHNOLOGII KORZYSTAMY?
3. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?
4. CZY PLIKI COOKIES ZBIERAJĄ TWOJE DANE OSOBOWE?
5. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ STOSUJEMY PLIKI COOKIES?
6. DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?
7. CZY MOŻESZ SIĘ SPRZECIWIĆ WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI POCHODZĄCYCH Z PLIKÓW COOKIES?
8. JAKIEGO RODZAJU PLIKI COOKIES SĄ PRZEZ NAS UŻYWANE I CZY SĄ ONE SZKODLIWE?
9. JAK DŁUGO INFORMACJE ZEBRANE PRZEZ PLIKI COOKIES BĘDĄ PRZECHOWYWANE?
10. PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM.
11. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH (THIRD PARTY COOKIES).
12. JAK USUNĄĆ / ZABLOKOWAĆ PLIKI COOKIES?
13. JAKIE KONSEKWENCJE BĘDZIE MIAŁO USUNIĘCIE LUB ZABLOKOWANIE PLIKÓW COOKIES?

III. CZY NINIEJSZA POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA I JAK SIĘ O TYM DOWIESZ?
IV. OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA WERSJA POLITYKI?

 

I. Z JAKIM DOKUMENTEM MASZ DO CZYNIENIA?

Niniejsza polityka plików cookies i podobnych technologii Sklepu Internetowego oraz Aplikacji („Polityka”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona dla Ciebie źródłem obowiązków (nie jest umową ani regulaminem). Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz Aplikacji w zakresie działania i stosowania plików cookies lub podobnych technologii.
W dalszej części dokumentu, jako Administratora należy rozumieć spółkę MODIVO S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (ul. Nowy Kisielin-Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000541722; NIP: 9291353356; REGON: 970569861; BDO: 000031285; o kapitale zakładowym: 2 008 001,00 zł, wpłaconym w całości („Administrator”).
Kontakt z Administratorem jest możliwy pod ww. adresem, adresem e-mail: info@eobuwie.pl lub numerem telefonu: (+48) 68 422 84 04 oraz 507 599 050 – opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora. W zakresie, w jakim pliki cookie będą zawierać Twoje dane osobowe Administrator będzie jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych. Zasady postępowania z takimi danymi oraz ich przetwarzania zawarto w Polityce Prywatności.
Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się poprzez e-mail: iod@modivo.com.

 

II. PLIKI COOKIES

1. KOGO DOTYCZĄ PLIKI COOKIES?

Administrator stosuje w ramach Sklepu Internetowego oraz Aplikacji technologię plików cookies lub funkcjonalności do niej zbliżone. Każda osoba odwiedzająca Sklep Internetowy, w tym w ramach Aplikacji, niezależnie od tego czy jest jego Klientem („Osoba Odwiedzająca”), ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody. W zależności od wybranego zakresu stosowania technologii plików cookies, za jej pośrednictwem mogą być zbierane informacje o Osobie Odwiedzającej, np. o sposobie korzystania ze Sklepu Internetowego, zainteresowaniach danej Osoby Odwiedzającej, czy też wyświetlania określonych reklam.

2. Z JAKIEJ TECHNOLOGII KORZYSTAMY?

W Sklepie Internetowym wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze, bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia bezpieczeństwa, maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w celach statystycznych, oraz identyfikacji nadużyć typu ad fraud oraz dla dostosowania do zainteresowań Osoby Odwiedzającej prezentowanych treści reklamowych Administratora oraz podmiotów trzecich (podmioty wymienione w pkt 11 Polityki) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy.
W zależności od aktualnie wdrożonych i udostępnionych rozwiązań oraz możliwości technicznych Osoba Odwiedzająca ma możliwość określenia zakresu stosowania odpowiednich plików cookies (np. służących marketingowi) i wyrażenia stosownej zgody. W zależności od tego na jaki zakres wykorzystania technologii plików cookies Osoba Odwiedzająca wyrazi zgodę, pliki cookies mogą automatycznie zbierać różne dane dotyczące aktywności Osoby Odwiedzającej w Internecie, a także informację o lokalizacji używanego urządzenia (jeżeli pozwala na to wybrany zakres stosowania plików cookies i ew. wyrażona zgoda). W przypadku braku możliwości określenia zakresu stosowania plików cookies z poziomu strony internetowej, aktualne pozostają ustawienia przeglądarki, z której korzysta Osoba Odwiedzająca.
W związku z tym, że Administrator może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies - poniższe zapisy Polityki należy stosować odpowiednio również do tych technologii.

3. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Osoby Odwiedzającej (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Sklep Internetowy może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Osobę Odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Sklepu Internetowego, w tym Aplikacji (np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane) oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych, czy kraju pochodzenia Osoby Odwiedzającej. Technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do identyfikatora Osoby Odwiedzającej umożliwia działanie Aplikacji w trybie offline oraz zapisywanie preferencji niezalogowanej Osoby Odwiedzającej. Aplikacja przechowuje aktualny identyfikator Osoby Odwiedzającej do momentu zalogowania się przez nią w Aplikacji, zmiany witryny Aplikacji na Sklep Internetowy działający w innym państwie lub odinstalowania (usunięcia) Aplikacji z urządzenia mobilnego.
Technologie podobne do cookies wykorzystywane mogą być w szczególności, aby ograniczać relacje z urządzeniem Osoby Odwiedzającej i nie zapisywać żadnych elementów w pamięci jej urządzenia, lecz bezpośrednio na dedykowanym serwerze, a same identyfikatory Osoby Odwiedzającej tworzyć jedynie na czas korzystania Osoby Odwiedzającej ze Sklepu Internetowego (po czym niszczyć je).

4. CZY PLIKI COOKIES ZBIERAJĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Gdy Osoba Odwiedzająca korzysta ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji ma ona możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody odpowiadającej wybranemu zakresowi. W zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies Osoba Odwiedzająca wyraziła zgodę, pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Osoby Odwiedzającej). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą - przypisanie pewnych zachowań konkretnej Osobie Odwiedzającej, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w Sklepie Internetowym - a tym samym zostać uznane za dane osobowe. Dotyczy to w szczególności plików cookies, na których stosowanie Osoba Odwiedzająca wyraziła zgodę podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (np. cookies marketingowe, które pomagają nam lepiej dostosować się do potrzeb naszych Klientów).
W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą, odbiorców danych oraz ich przekazywania do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Informacja dotycząca zasad stosowania plików cookies, w tym także możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies i wyrażenia stosownej zgody, jest również udostępniana w treści klauzuli informacyjnej wyświetlanej przede wszystkim podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym (tzw. baner plików cookies).

5. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ STOSUJEMY PLIKI COOKIES?

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania Sklepu Internetowego lub Aplikacji, ich bezpieczeństwa oraz realizacji ich podstawowych funkcji, w tym stabilności usług dzięki podstawowym działaniom statystycznym (dostarczenia Ci usługi świadczonej drogą elektroniczną w tym zakresie, kiedy to bazujemy na przepisie prawa - art. 173 ust. 3 pkt 2 prawa telekomunikacyjnego), jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody Osoby Odwiedzającej. W zależności od aktualnie wdrożonych i udostępnionych rozwiązań i możliwości technicznych, wybór zakresu stosowania technologii plików cookies oraz ewentualne wyrażenie stosownej zgody może być możliwe przede wszystkim podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym z poziomu banera plików cookies, który pojawia się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. W takim wypadku Osoba Odwiedzająca może w każdej chwili zmienić wybrany zakres stosowania technologii plików cookies w Ustawieniach na naszej stronie (ale niektóre części Sklepu Internetowego mogą wtedy nie działać prawidłowo). Standardowo – stosowanie poszczególnych rodzajów cookies może zostać zablokowane również z poziomu przeglądarek internetowych, choć nie zawsze ustawienia przeglądarki będą miały wpływ na technologię podobną do cookies (opisujemy to szczegółowo w dalszej części dokumentu). Ewentualne wycofanie zgody na cookies nie wpływa na zgodność z prawem dokonanych czynności.

W zakresie, w jakim pliki cookies, czy podobne technologie będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest identyfikacja nadużyć typu ad fraud, potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Osób Odwiedzających oraz marketing - w tym bezpośredni - produktów i usług Administratora, oraz partnerów (podmiotów trzecich wymienionych w pkt. 11 Polityki) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy przy czym w takim wypadku podmioty te nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również podmioty te mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez te podmioty lub wyrażona przez Osobę Odwiedzającą dobrowolna zgoda. W zakresie w jakim funkcjonalności i dane osobowe zebrane przez pliki cookies są konieczne do prawidłowego świadczenia Osobie Odwiedzającej usług w ramach Sklepu Internetowego lub Aplikacji oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa – podstawa przetwarzania takich informacji może być również rozważana w kontekście konieczności wykonania umowy, którą zawierasz decydując się na korzystanie z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Niekiedy może się zdarzyć, że pliki cookies umożliwią nam komunikację z Tobą w celach marketingowych, o których piszemy powyżej np. w ramach webpush (tj. za pośrednictwem przeglądarki). W takim przypadku podstawą takiego naszego działania jest dodatkowa, dobrowolna zgoda na taką komunikację, którą zawsze możesz wycofać, jednak bez wpływu na legalność naszego dotychczasowego działania.

6. DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?

Informacje zbierane przez pliki cookies oznaczone w belce cookies jako „wymagane” (oraz przez podobną technologię do cookies, z której korzystamy w tych samych celach) stosowane są przede wszystkim, aby zapewnić prawidłowe działanie naszego Sklepu Internetowego oraz Aplikacji, a także realizację ich kluczowych funkcji. Dotyczy to w szczególności monitorowania obciążenia ruchem infrastruktury informatycznej Sklepu Internetowego, zapewnienia stabilności usług pod kątem przepustowości, zaplanowania procesów logistycznych oraz innych procesów kluczowych z punktu widzenia możliwości wykonywania umowy z klientami. Wspomniane narzędzia służą także bezpieczeństwu naszych usług poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć, w tym poprzez identyfikację ruchu oraz zakupów generowanych przez tzw. boty, oraz pomagają nam w podejmowaniu działań prewencyjnych w stosunku do możliwych działań botów.
Powyższe działania z uwagi na swój cel i podstawę prawną mogą być także realizowane niezależnie od ustawionych przez Ciebie preferencji w ramach belki cookies oraz ustawień przeglądarki.
Niezależnie od powyższego, w zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies Osoba Odwiedzająca wyrazi zgodę, pliki cookies mogą także ułatwić Osobie Odwiedzającej korzystanie ze Sklepu Internetowego i Aplikacji, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać, jak również mogą służyć dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jej preferencji.
Pliki cookies mogą również służyć zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości Sklepu Internetowego i Aplikacji, w tym prezentowania (również za pośrednictwem przeglądarki – np. webpush), tworzenia, przyznawania i realizacji reklam, ofert lub promocji (rabatów) dedykowanych danej Osobie Odwiedzającej zgodnie, na przykład, z jej zainteresowaniami oraz jej lokalizacją (przy czym celem tych działań nie jest wywołanie wobec Osoby Odwiedzającej skutków prawnych lub istotne wpłynięcie na jej decyzje).
W zależności od wybranego przez Osobę Odwiedzającą zakresu stosowania technologii plików cookies oraz wyrażonej zgody, za pomocą technologii plików cookies stosowanej w Sklepie Internetowym możliwe jest zapoznawanie się przez Administratora z preferencjami Osoby Odwiedzającej - np. poprzez analizę tego jak często odwiedza Sklep Internetowy oraz czy i jakie produkty kupuje w sklepach stacjonarnych należących do MODIVO S.A. Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Osób Odwiedzających oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możliwe jest zaprezentowanie Osobom Odwiedzającym reklam dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań (przykładowo reklama wynikająca z przeglądania w ostatnim okresie tylko obuwia w kategorii „półbuty”) oraz przygotowanie lepszych promocji i ofert. Treści reklamowe mogą być także dopasowane do lokalizacji urządzenia, z którego korzysta Osoba Odwiedzająca, jeżeli pozwala na to wybrany zakres stosowania plików cookies i wyrażona zgoda.
W oparciu o pliki cookies Administrator może się także posługiwać technologią pozwalającą na dotarcie z przekazem reklamowym do Osób Odwiedzających, które wcześniej odwiedziły Sklep Internetowy lub Aplikację, podczas korzystania przez nie z innych stron internetowych.

7. CZY MOŻESZ SIĘ SPRZECIWIĆ WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI POCHODZĄCYCH Z PLIKÓW COOKIES?

Osoba Odwiedzająca może sprzeciwić się działaniom Administratora opartym na danych osobowych pochodzących z plików cookies w celach opisanych powyżej, w zakresie w jakim podstawą działań Administratora jest prawnie uzasadniony interes (takie sytuacje precyzujemy powyżej).
Dodatkowo, w każdej chwili Osoba Odwiedzająca może zmienić zakres stosowania technologii plików cookies i wycofać wcześniej wyrażoną zgodę - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem działań, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz prowadzenia komunikacji, na którą uzyskaliśmy dodatkowe zgody (np. webpush).
W razie wątpliwości co do zakresu stosowania plików cookies oraz wykorzystywania informacji pozyskanych przy ich użyciu możesz się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe znajdują się w pkt I Polityki.

8. JAKIEGO RODZAJU PLIKI COOKIES SĄ PRZEZ NAS UŻYWANE I CZY SĄ ONE SZKODLIWE?

Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie Internetowym nie są szkodliwe ani dla Osoby Odwiedzającej ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią. W Sklepie Internetowym używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Osoby Odwiedzającej do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Osoby Odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.
Korzystamy także z technologii podobnej do cookies, które pozwala nam na lepsze zabezpieczanie zbieranych informacji poprzez generowanie w przestrzeni session storage samoniszczących się, jednorazowych identyfikatorów, niszczonych w momencie zamknięcia strony internetowej sklepu.

9. JAK DŁUGO INFORMACJE ZEBRANE PRZEZ PLIKI COOKIES BĘDĄ PRZECHOWYWANE?

W zależności przede wszystkim od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zebranych przez pliki cookies, mogą one być przechowywane przez zróżnicowany okres. W przypadku komunikacji webpush – będzie ona prowadzona co do zasady do czasu zrezygnowania przez Ciebie z tej formy kontaktu z nami (wycofanie zgody).
Zebrane przez pliki cookies dane osobowe dotyczące Osoby Odwiedzającej niebędącej Klientem Sklepu Internetowego (tj. która w szczególności nie złożyła zamówienia, nie zarezerwowała produktu, nie posiada konta), będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć dane osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych lub innych prawnie uzasadnionych (jak analizy statystyczne) chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych.
Część danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Osoba Odwiedzająca miała wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

10. PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM

RODZAJ

OPIS

CZAS WYGAŚNIĘCIA

PAGECACHE_ENV

Potrzebne do wyświetlenia Osobie Odwiedzającej poprawnej wersji strony.

1 dzień

frontend

Przechowuje identyfikator sesji Osoby Odwiedzającej w Sklepie Internetowym.

1 dzień

snowmessage

Potrzebny do wyświetlania komunikatów w Sklepie Internetowym.
Ciasteczko zawiera datę kiedy w systemie pojawił się komunikat dla Osoby Odwiedzającej. Po ustawieniu ciasteczka przeglądarka Osoby Odwiedzającej odpytuje Sklep Internetowy o treść komunikatów i wyświetla je Osobie Odwiedzającej.
Ciasteczko jest kasowane po pobraniu komunikatów.

do zamknięcia przeglądarki

snow_cache_timestamp_[id-sklepu]

Służy do sprawdzenia czy dane w przeglądarce Osoby Odwiedzającej wymagają zaktualizowania. W tym cookie jest przechowywana data wygenerowania szczegółów strony, przechowywanych przez przeglądarkę Osoby Odwiedzającej (takich jak np. Koszyk, odnośniki związane z obsługą Konta).

do zamknięcia przeglądarki

store

Pozwala na uruchomienie odpowiedniej wersji Sklepu Internetowego.

do zamknięcia przeglądarki

cookies_accepted

Tworzone w momencie zapoznania się z komunikatem o stosowaniu plików cookie przez stronę. Potrzebny do ukrycia komunikatu dla Osób Odwiedzających, które już zapoznały się z komunikatem.

365 dni

userCountry

Przechowuje informację o kraju Osoby Odwiedzającej, uzyskaną na podstawie lokalizacji adresu IP.

365 dni

geo_store_switch_popup[kod-kraju]

Gdzie [kod-kraju] to kod kraju jaki został rozwiązany z adresu IP Osoby Odwiedzającej. Ciasteczko określa czy wyświetlono popup z sugestią zmiany Sklepu Internetowego na odpowiedni dla lokalizacji adresu IP Osoby Odwiedzającej. Powiązane z ciasteczkiem userCountry.

365 dni

ygc

Zawiera kod identyfikujący Osobę Odwiedzającą na potrzeby marketingu.

365 dni

SmartBanner

Cookie sesyjne, które przechowuje informację o sesji, że została rozpoczęta. Cookie jest wykorzystywane w mechanizmie SmartBanner, który ma na celu: bardziej szczegółowej atrybucji użytkowników w narzędziu AppsFlyer ( https://www.appsflyer.com/ ), którzy ze strony www przeszli do aplikacji mobilnej.

do zamknięcia przeglądarki

 

Tabela podlega bieżącej aktualizacji pod kątem wykorzystywanych przez Administratora narzędzi. Dokładamy wszelkich starań, by tabela uwzględniała wszystkie aktualnie wykorzystywane przez nas pliki cookies. Zawsze będą to jednak pliki cookies wykorzystywane do analogicznych celów jakie znajdziesz w tabeli. Jeśli chcesz być na bieżąco z wykazem stosowanych przez nas plików cookies, zalecamy regularne sprawdzanie aktualnej treści Polityki.

11. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH (THIRD PARTY COOKIES)

Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Osoby Odwiedzającej podczas korzystania ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji. Administrator współpracuje jednak także z innymi firmami, które dostarczają narzędzia pomagające zwalczać nadużycia typu ad fraud oraz w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Osoby Odwiedzającej, zapisują również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorami danych osobowych Osoby Odwiedzajacej lub działać jako współadministratorzy danych osobowych wraz z Administratorem. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić bezpieczeństwo korzystania ze Sklepu Internetowego oraz prezentowanie Osobie Odwiedzającej wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenie Administratora wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Osoby Odwiedzającej bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jej potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Administratorem dostarczają treści reklamowe do Osób Odwiedzających.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookies:

Podmiot

Link do informacji o zasadach zachowania prywatności

Awin AG

https://www.awin.com/pl/rodo

Convertiser Sp. z o.o.

https://convertiser.com/pl/polityka_prywatnosci/

Criteo GmbH

https://www.criteo.com/privacy/

Facebook Ireland

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google Ireland

https://policies.google.com/privacy?gl=pl   https://support.google.com/searchads/answer/7298761?hl=pl

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

Heureka Group a.s.

https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

Hotjar Ltd.

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

Inspigroup s.r.o.

https://www.glami.cz/info/privacy/

Chatbotize sp. z o.o.

https://getzowie.com/privacy-policy/

Pingdom AB

https://www.solarwinds.com/legal/privacy

https://www.solarwinds.com/cookies

RTB House Poland Sp. z o.o.

https://www.rtbhouse.com/privacy-center/website-privacy-policy/

https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/

Seznam a.s.

https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Spark DigitUP Sp. z o.o.

https://trafficwatchdog.pl/files/tw_privacy_policy.pdf

Speedcurve Limited

https://speedcurve.com/terms/

Stileo Sp. z o.o.

https://stileo.it/static/privacy

Stylight Inc.

https://about.stylight.com/privacy-policy-en_US

Synerise S.A.

https://synerise.com/resources/privacy-policy

Tradedoubler Sp. z o.o.

https://www.tradedoubler.com/pl/privacy-policy/

Trusted Shop GmbH

https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/

Wirtualna Polska Media S.A.

https://onas.wp.pl/poufnosc.html

VIV NETworks Sp. z o.o.

https://www.vivnetworks.com/pl/ochrona-danych-osobowych

Playlink S.A.

https://playlink.pl/PlaylinkSA_Polityka_Cookies.pdf

Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.

https://polityka-prywatnosci.onet.pl/

Inis Sp. z o.o.

https://www.inis.pl/polityka-prywatnosci

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów oraz relacji z Administratorem znajduje się w ich politykach prywatności.

12. JAK USUNĄĆ / ZABLOKOWAĆ PLIKI COOKIES?

Osoba Odwiedzająca może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając zakresem stosowania technologii plików cookies oraz wyrażoną zgodą w ramach Ustawień na naszej stronie (w zależności od aktualnych rozwiązań wprowadzonych przez Administratora lub poprzez zmianę ustawienia przeglądarki lub poprzez Aplikację (w zależności od aktualnych rozwiązań wprowadzonych przez Administratora).
W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki, sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia plików cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem danych osobowych przez Administratora uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.
Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia witryn -> Pliki cookie i dane stron. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.
Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.
Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies stosowanych bezpośrednio przez Administratora (opcja „blokuj ciasteczka witryn zewnętrznych podmiotów”).
Jeśli korzystamy z podobnej technologii do cookies, a wykorzystywana przez Ciebie przeglądarka nie umożliwia jej modyfikacji – nasze rozwiązania mogą działać na potrzeby zapewnienia prawidłowego działania sklepu i jego bezpieczeństwa niezależnie od ustawień przeglądarki.

13. JAKIE KONSEKWENCJE BĘDZIE MIAŁO USUNIĘCIE LUB ZABLOKOWANIE PLIKÓW COOKIES?

W przypadku plików cookies, których celem jest ułatwienie lub usprawnienie korzystania ze Sklepu Internetowego, ograniczenie ich stosowania w danym urządzeniu może mieć wpływ na funkcjonowanie Sklepu Internetowego, przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania, a w niektórych przypadkach może także znacznie utrudnić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 

III. CZY NINIEJSZA POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA I JAK SIĘ O TYM DOWIESZ?

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę. Każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego i w Aplikacji informację o takiej zmianie. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

 

IV. OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA WERSJA POLITYKI?

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 2024-04-04.

 


Poprzednie wersje dokumentów:

- obowiązujący do: 2024-04-03
- obowiązujący do: 2024-02-11
- obowiązujący do: 2022-05-04
- obowiązujący do: 2022-02-14
- obowiązujący do: 2022-01-20